Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

15-11-2022

Komunikat w sprawie przekazywania danych dotyczących realizacji świadczeń z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej (RDTL) 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie ustalenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych1, dla produktów leczniczych realizowanych w ramach RDTL w obszarze komunikatu SWIAD istnieje wymóg przekazywania danych w następujących elementach:

7   

nfz:chemioterapia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-1

 

Dane dodatkowe dla produktów lekowych

Element podawany w przypadku produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii i programach terapeutycznych, od 1 lipca 2012 w ramach programów zdrowotnych (lekowych).

Przekazywany również dla leków realizowanych w ramach RDTL.

lek-ean

0-1

do 14 cyfr

Europejski kod towarowy (EAN) produktu lekowego

lub inny kod odpowiadający kodowi EAN.

Od 1 lipca 2012 r. kod EAN leku lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, zgodnie z aktualnym obwieszczeniem ministra właściwego do spraw zdrowia, publikowanym w dziennikach urzędowych Ministra Zdrowia, wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy refundacyjnej, obowiązującym w dniu zastosowania (podania) leku, który został podany pacjentowi w ramach realizacji programu zdrowotnego (lekowego) lub chemioterapii

 

Od 01.09.2021 należy wskazać kod GTIN dla leków RDTL

 

7  

nfz:faktura-zakup

 

0-n

 

Informacje na temat faktury zakupowej i pozycji, w ramach której został zakupiony lek

Element wymagany od dnia 1 lipca 2012 r. dla produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych oraz innych wymagających potwierdzenia zakupu.

Przekazywany również dla leków realizowanych w ramach RDTL

nip-sprzedajacego

1

do 13 znaków

NIP sprzedającego

 

nr-faktury

1

do 25 znaków

Numer faktury

 

data-faktury

0-1

data

Data wystawienia faktury

Przekazywane obligatoryjnie dla świadczeń, których udzielanie rozpoczęło się od 1 maja 2015 r.

nr-poz

1

liczba (4, 0)

Numer pozycji na fakturze

 

8  

nfz:dane-poz-chem

 

0-1

1z

 

 

Element wymagany od dnia 1 lipca 2012 r. dla produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych.

Przekazywany również dla leków realizowanych w ramach RDTL.

il-subst-cz

1

liczba (16,4)

Ilość podanej pacjentowi substancji czynnej w ramach danej pozycji faktury.

Ilość wyrażona w jednostkach przypisanych do grupy substancji czynnych, do której należy użyty preparat.

 

Dane te powinny być zbieżne z informacjami przekazywanymi komunikatem FZX w elemencie poz-chem. Narodowy Fundusz Zdrowia planuje przeprowadzenie wstecznej weryfikacji poprawności przekazywania tych danych.

 

1 Zarządzenie nr 128/2021/DI Porezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 07.07.2021 r. w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML.

 
Wszystkie aktualności