Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

09-12-2022

W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r zmieniającego rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenia (Dz.U. z 2022 poz. 2319) informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. nastąpią poniższe zmiany w komunikacie ZPOSP oraz specyfikacji usług eZWM.

1. Komunikat XML ZPOSP.

Zmiana w opisie elementu nfz:swd-zlec-ilosc bez zmiany wersji komunikatu.

Poziom w hierarchii

Element

Atrybut

Krot-ność

Format [wart. dom.]

Opis

Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności

4

nfz:swd-zlec-ilosc

 

0-1

 

Dane o ilości wyrobu medycznego zleconej przez osobę uprawnioną z informacją o okresie zaopatrzenia

Przekazywane w przypadku realizacji wyrobów medycznych dla pacjentów z uprawnieniem 47DN, 47ZN lub 47ZND.

Występuje tylko w przypadku zleceń na wyroby realizowane comiesięcznie.

Element nie przekazywany w przypadku zleceń wystawionych w systemie ZWM

 

2. Specyfikacja usług eZWM w wersji 2.1.6.1 wraz z plikami XSD oraz WSDL.

Naniesione zmiany w specyfikacji usług wynikają z modyfikacji wykazu wyrobów medycznych oraz opublikowanego do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 r.

 

Wprowadzono poniższe modyfikacje:

- zmiana znaczenia rodzaju stomii S w dokumencie zlecenia

- zmiana precyzji dla atrybutu lb-szt-na-mies w sekcji zaopatrzenie-comiesieczne w dokumencie zlecenia

- zmiana wymagalności dla atrybutu liczba-szt w sekcji potw-wyrob-med w dokumencie wyników weryfikacji zlecenia

- zmiana opisu dla atrybutu dod-informacje w dokumencie zlecenia

 

Środowisko testowe aplikacji będzie dostępne od dnia 13.12.2022 r.

Środowisko testowe obsługujące specyfikację 2.1.7 zostanie wyłączone.

W związku z tym nie będą dostępne zlecenia zarejestrowane w tej wersji.

 

Wszystkie aktualności