Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

02-01-2023

Zmiany wprowadzone w wersji 5.67 dotyczą dopisania następującego kodu ICD-9 PL CM:

Kod

Nazwa

Data wybieralności

V101

Wirus grypy typu A i B/ SARS-CoV-2/ RS Antygen

od 01.01.2023 r.

Słownik ICD-9 PL CM w wersji 5.67 w formacie XML, dostępny jest na stronie Centralnych Zasobów Słownikowych NFZ:

https://slowniki.nfz.gov.pl/ICD9/SlownikPrimary/5454

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności