Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

10-01-2023

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 stycznia 2023 roku zmienia się słownik procedur XML.

Na czym polegają zmiany od 1 stycznia 2023 roku:

Zmieniono nazwy następujących programów lekowych:

  • 90059 - leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej;
  • 90063 - leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe;
  • 90122 - leczenie chorych na chłoniaki T-komórkowe;
  • 90133 - leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina;
  • 90135 - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową;

Dodano nowy program lekowy:

  • 90198 - Leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z  towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji;

Usunięto następujące programy lekowe:

  • 90140 - Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną;
  • 90148- leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową ibrutynibem 90149- leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek b oraz inne chłoniaki b-komórkowe w postaci izolowanej delecji 5q";
  • 90155 - leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu;
  • 90158 - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową Wenetoklaksem;
Wszystkie aktualności