Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

31-01-2023

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w dniu 14 lutego 2023 r. zlecenia wystawione i niezrealizowane na wyroby medyczne o kodach O.069, O.070, P.098, P.103, P.104, P.129.00, P.129.01, P.130.00,  P.131.01,  P.135 i P.136, które utraciły ważność w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego w sprawie wykazu wyrobów medycznych1) zostaną anulowane, z pominięciem zleceń naprawy.

W związku z powyższym, prosimy o uzupełnienie informacji o realizacji i odbiorze zlecenia, a także dokonywanie korekt, najpóźniej do dnia 13 lutego 2023 r.

 


​1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2319)

Wszystkie aktualności