Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

17-04-2023

W związku z pojawiającymi się przypadkami odsyłania pacjentów, zakwalifikowanych do programu badań przesiewowych raka jelita grubego do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, po skierowanie na badania diagnostyczne przed znieczuleniem, Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina.

Zgodnie z:

  • § 8 ust. 1 załącznika do rozporządzenia OWU[1] świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, który obejmuje wykonanie niezbędnych badań (w tym badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej oraz procedur medycznych) związanych z udzielaniem tych świadczeń.
  • § 4 ust. 1 rozporządzenia koszykowego w zakresie programów zdrowotnych[2] świadczeniodawca realizujący dany program zdrowotny zapewnia świadczeniobiorcy badania diagnostyczne oraz leki i wyroby medyczne w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych.

Świadczeniodawca realizujący program badań przesiewowych raka jelita grubego jest zobowiązany do wykonania pacjentowi niezbędnych badań diagnostycznych przed znieczuleniem, m.in. w ramach kwalifikacji pacjenta do znieczulenia.

 


Podstawa prawna

[1] rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 marca 2022 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2022, poz. 787, tj. z późn. zm.)

[2] rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych z dnia 10 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2209, tj. z późn. zm.)

Wszystkie aktualności