Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

05-01-2024

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia  11 grudnia 2023 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 stycznia 2024 roku zmianie ulegają niektóre pozycje słownika procedur XML.

Na czym polegają zmiany:

  • zmieniono nazwę programu lekowego:

90072 - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ POMPEGO;

  • dodano następujące programy lekowe:

90208 - LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCĄ RODZINNĄ CHOLESTAZĄ WEWNĄTRZWĄTROBOWĄ (PFIC);

90209 - LECZENIE PACJENTÓW Z NAPADAMI PADACZKOWYMI W PRZEBIEGU ZESPOŁU STWARDNIENIA GUZOWATEGO;

90210 - LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM LENNOXA - GASTAUTA LUB Z ZESPOŁEM DRAVET;

90211 - LECZENIE PACJENTÓW Z NERWIAKOWŁÓKNIAKAMI SPLOTOWATYMI W PRZEBIEGU NEUROFIBROMATOZY TYPU 1 (NF1);

Wszystkie aktualności