Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

03-04-2024

Udostępniamy do konsultacji projekt zmiany interfejsu dostępowego dla Systemu OW NFZ wersja 1.2.3.

Zmiana dotyczy:

  1. Dodania metody umożliwiającej przekazanie do systemu OW NFZ zlecenia usunięcia szablonu w systemie OW NFZ: komunikat: zpo-usun-szablon.
  2. Rozszerzenia listy parametrów o numer dokumentu wg przekazującego zlecenie dla zlecenia dotyczącego wygenerowania zestawienia refundacyjnego ZPOZR (komunikat: zpo-zpozr).

Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 19.04.2024 r. na adres , w tytule wiadomości wskazując „Interfejsy dla rozliczenia ZPO wersja 1.2.3”.

O terminie wdrożenia zmian będziemy informować na stronie internetowej Funduszu.

Wszystkie aktualności