Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

05-04-2024

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia  18 marca 2024 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 kwietnia 2024 roku zmianie ulegają niektóre pozycje słownika procedur XML.

Na czym polegają zmiany:

· zmieniono nazwę programu lekowego:

90188 – ZAPOBIEGANIE REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZEPIENIA ALLOGENICZNYCH KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH;

· dodano następujące programy lekowe:

90212 – LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH
Z POLIPAMI NOSA;

90213 – LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII;

90214 – LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B;

90215 – LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY;

Wszystkie aktualności