Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

08-07-2024

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 lipca 2024 roku zmienia się słownik procedur XML.

Na czym polegają zmiany od 1 lipca 2024 roku

Dodano następujące programy lekowe:

  • 90216 – leczenie pacjentek z ciężką postacią osteoporozy pomenopauzalnej; 90217 – leczenie chorych z ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych (HS);
  • 90218 – leczenie pacjentów z kardiomiopatią;
  • 90219 – leczenie chorych na czerniaka błony naczyniowej oka.
Wszystkie aktualności