Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców biorących udział w pilotażu POZ Plus

14-12-2018

W nawiązaniu do opublikowanego komunikatu, w ramach którego udostępniona została dokumentacja interfejsu integracyjnego POZ PLUS, publikujemy aktualną wersję dokumentów opisujących interfejs integracyjny POZ PLUS.

W udostępnionej dokumentacji nie ulegają zmianie wersje opisanych komunikatów XML – udostępnione dokumenty /pliki XSD zastępują odpowiednie dokumenty/pliki udostępnione poprzednio. W ramach weryfikacji dokumentacji usunięto zidentyfikowane rozbieżności pomiędzy opisem komunikatu zdefiniowanego w ramach interfejsu a odpowiadającym mu plikiem(plikami) XSD, które nie zostały wychwycone przed poprzednią publikacją Interfejsu Integracyjnego POZ PLUS, jak również dokonano niezbędnych uzupełnień.

Wszelkie uwagi i pytania dot. interfejsów można kierować na adres:

Wszystkie aktualności