Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców- comiesięczne sprawozdawanie świadczeń OPH i SPO

07-06-2024

W celu ujednolicenia zasad nadzoru nad realizacją umów oraz równego traktowania świadczeniodawców, NFZ będzie dokonywać weryfikacji wymaganego personelu i sprzętu w odniesieniu do średniomiesięcznej liczby pacjentów. Przykładowo jeśli w czerwcu świadczeniodawca wykazał do rozliczenia 1500 produktów „osobodzień w hospicjum domowym” to wymogi dotyczące personelu i sprzętu należy odnosić do 50 pacjentów (1500/30 = 50).

W przypadku realizacji świadczeń w warunkach stacjonarnych Fundusz dodatkowo będzie monitorował, czy liczba pacjentów w poszczególnych dniach nie przekroczyła liczby łóżek zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Wskazówki sprawozdawcze:

  • zrealizowane świadczenia jednostkowe powinny być wykazywane w raporcie statystycznym w okresie sprawozdawczym, w którym zostały zrealizowane i rozliczane według zasad obowiązujących na dzień końca realizacji pozycji rozliczeniowej,
  • sugerujemy systematyczne, comiesięczne sprawozdawanie pozycji rozliczeniowych, z datami realizacji dotyczącymi jednego miesiąca kalendarzowego. W opiece stacjonarnej z uwzględnieniem jedynie ostatniego dnia poprzedniego miesiąca w dacie początku pozycji rozliczeniowej (krotność faktyczna max =31). Np.:

31.12.2023 – 31.01.2024 – krotność = 31

31.01.2024 – 29.02.2024 – krotność = 29

29.02.2024 – 18.01.2024 – krotność = 18

 

Podstawa prawna:

§ 1 ust 6, § 23 i § 24 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1194 ze zm.).

Wszystkie aktualności