Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i dostawców oprogramowania

01-07-2021

Informujemy, że komunikat SWIAD w części WYKBAD realizowany m.in. w ramach umów w rodzaju 19/4 od dnia 1 sierpnia 2021 r. ulegnie zmianie.

W związku ze zmianami dodane zostaną nowe zakresy świadczeń. Konieczne będzie aneksowanie umowy w typie 19/4. Świadczenia wykonane w sierpniu 2021 r. będą mogły być sprawozdawane na bieżąco albo na koniec sierpnia 2021 r.

Zmiany w formacie obejmują:

  • Dodanie elementu poz-umowy
  • Dodanie atrybut id-bad w elemencie wyk-badanie
  • Dodanie elementu „stan-weryf-poz-badania”
  • Zmiana typu atrybutu z kodem z badania

 

Komunikat SWIAD obszar WYKBAD:

3

nfz:wyk-badanie

 

1-n

 

Badanie wykonane pacjentowi / Produkt rozliczeniowy

Od dnia 1 marca 2021 r. produkt rozliczeniowy zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dla których określono w tym załączniku jako formę sprawozdawczości komunikat SWIAD – obszar WYKBAD

id-bad

0-1

Liczba(3,0)

id badania / prod. rozliczeniowego w ramach zestawu

Wymagane dla umowy 19/4 od okresu sprawozdawczego 2021-08

data-wyk-badania

1

Data

Data wykonania badania / Data początku wykonania świadczenia z katalogu płatnika

Musi zawierać się w okresie sprawozdawczym wynikającym z atrybutów elementu nfz:okres-spr

kod-badania

1

Ciąg do 16 znaków

Kod badania

Kod badania określony przez płatnika

krotnosc

1

liczba (2,0)

Liczba wykonanych badań/ Krotność realizacji świadczenia z katalogu płatnika możliwa do rozliczenia

 

4

nfz:poz-umowy

 

0-1

 

Wskazanie pozycji umowy

Wymagane dla umowy 19/4 od okresu sprawozdawczego 2021-08

kod-zakresu

1

do 14 znaków

Kod zakresu świadczeń wg słownika płatnika

 

wyroznik

1

liczba (4,0)

Wyróżnik (wariant) zakresu świadczeń

 

 

Komunikat P_SWI obszar WYKBAD:

3

wyn-wer-bad

 

0-n

 

Informacja o wyniku weryfikacji wszystkich badań przekazanych w ramach danej wersji zestawu

Informacja przekazywana wyłącznie wtedy gdy nfz:potw-danych-zest-wyk-bad-poz@stat-wal=1 (dane zwalidowane pozytywnie) oraz przekazano informacje o wykonanym badaniu wraz z identyfikatorem badania w ramach zestawu

id-bad

1

Liczba(3,0)

Jednoznaczny identyfikator badania / prod. rozliczeniowego w ramach zestawu

Wcześniej przekazany w komunikacie SWIAD obszar (WYKBAD)

stat-wer-d-med

1

1 cyfra

Status bieżący weryfikacji danych.

0 – pozycja niezweryfikowana (dane oczekują na zweryfikowanie)

1 – dane zweryfikowane pozytywnie

2 – dane zweryfikowane negatywnie (błędy weryfikacji danych statystycznych są przekazane w elemencie „problem” dołączonym do elementu)

4

nfz:problem

 

0-n

 

Informacja o ew. problemach weryfikacyjnych związanych z konkretnym badaniem /produktem rozliczeniowym

Nie występuje, gdy nie ma żadnych problemów związanych badaniem wyn-wer-bad@id-bad

waga

1

1 znak

Waga wskazywanego problemu

Wartości jak w //komunikat/potw-danych/potw-zest-swiad/problem/@waga

kod

1

do 10 znaków

Kod problemu (odrzucenia lub kwestionowania)

Lista kodów ustalana przez płatnika

opis

1

do 250 znaków

Opis problemu

 

 

Źródło: Departament Informatyki

 

Wszystkie aktualności