Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i dostawców oprogramowania

06-08-2021

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje do konsultacji projekt dokumentacji interfejsu dostępowego z wykorzystaniem usług sieciowych, w oparciu o mechanizm WSBroker umożliwiający obsługę Rejestru Endoprotezoplastyk w systemie Centrali NFZ.

Dokument zakłada:

  • możliwość przekazania do systemu ankiet z zakresu endoprotezoplastyki wypełnionych danymi w systemie świadczeniodawcy,
  • możliwość przesłania zarówno ankiety w wersji roboczej jak i ankiety w wersji docelowej albo tylko jednej z wersji,
  • możliwość wypełniania danych ankiety w sposób mieszany tj. część danych, która jest dostępna w systemie własnym świadczeniodawcy, może być wprowadzana za pomocą usług web service a tylko brakujące dane mogą być wprowadzane po zalogowaniu się do portalu Rejestru Endoprotezoplastyk.

Szczegółowe warunki i założenia zamieszczono bezpośrednio w dokumencie specyfikacji, opublikowanej poniżej.

Specyfikacja usług do obsługi CBE v1.0.pdf

Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do dokumentacji do dnia 31 sierpnia 2021 roku, na adres e-mail: sekretariat.DI@nfz.gov.pl, w wersji elektronicznej edytowalnej, wpisując w treść maila „uwagi do projektu interfejsu RE

Wszystkie aktualności