Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i dostawców oprogramowania

17-11-2021

W związku ze zmianami w wykazie wyrobów medycznych obowiązującymi od 1 grudnia 2021 r. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, Dz. U.1691) usługi na środowisku produkcyjnym zostaną dostosowane w poniższym zakresie:

1) Na etapie wystawiania zleceń będą wyznaczane kody wyrobów medycznych (P.096.01 i P.096.00, P.100, P.101), które nie mogą być wskazywane na etapie realizacji. Na etapie realizacji zlecenia należy wskazać szczegółowy kod wynikający z tej grupy wyrobów.

a.  Jeśli jeden z wyrobów medycznych o kodzie P.096.01 i P.096.00, P.100, P.101 zostanie przekazany w dokumencie realizacji zlecenia, dokument ten zostanie odrzucony.

b. Kody P.096.01 i P.096.00, P.100, P.101 nie powinny występować w zestawach wyrobów medycznych przygotowanych przez realizatorów.

2) Na etapie realizacji nie będą mogły być przekazywane następujące kody wyrobów medycznych: P.096, P.096.Z, P.096.H, P.100.PM, P.101.PM.

Dotyczy to również zleceń wystawionych przed 1 grudnia 2021 r. i realizowanych od 1 grudnia 2021 r. 

a. Jeśli jeden z wyrobów medycznych o kodzie P.096, P.096.Z, P.096.H, P.100.PM, P.101.PM zostanie przekazany w dokumencie realizacji zlecenia, dokument ten zostanie odrzucony.

b. Zestawy wyrobów medycznych przygotowywanych przez realizatorów zawierające kody P.096, P.096.Z, P.096.H, P.100.PM, P.101.PM nie powinny być użyte w miejscach realizacji umów na grudzień 2021.

3) Na etapie realizacji, dla wyrobów medycznych, których kod wg rozporządzenia to P.96, P.100, P.101, będą mogły być przekazywane jedynie poniższe wyroby medyczne wg słownika NFZ:

a. P.096.01.HG, P.096.01.HA, P.096.01.UN, jeśli kod wg rozporządzenia to „P.96”, a pacjent w dniu pobrania zlecenia do realizacji był dzieckiem - dotyczy sytuacji, w których kod wyrobu medycznego wyznaczony na etapie pobrania do realizacji to P.096 (do końca listopada 2021 r.) lub P.096.01 (od 1 grudnia 2021 r.).

b. P.096.00.HG, P.096.00.HA, P.096.00.UN, jeśli kod wg rozporządzenia to „P.96”, a pacjent w dniu pobrania zlecenia do realizacji był osobą pełnoletnią - dotyczy sytuacji, w których kod wyrobu medycznego wyznaczony na etapie pobrania do realizacji to P.096 (do końca listopada 2021 r.) lub P.096.00 (od 1 grudnia 2021 r.).

c. P.100.PL, P.100.WK, jeśli kod wg rozporządzenia to „P.100”. Dotyczy sytuacji, w których kod wyrobu medycznego wyznaczony na etapie pobrania do realizacji to P.100.PM (do końca listopada 2021 r.) lub P.100 (od 1 grudnia 2021 r.).

d. P.101.PL, P.101.WK, jeśli kod wg rozporządzenia to „P.101” - dotyczy sytuacji, w których kod wyrobu medycznego wyznaczony na etapie pobrania do realizacji to P.101.PM (do końca listopada 2021 r.) lub P.101 (od 1 grudnia 2021 r.).

W celu umożliwienia wcześniejszego przetestowania wprowadzonych zmian przez dostawców oprogramowania, od listopada 2021 r. na środowisku testowym zainstalowano nowe wersje usług.

W związku z tym, że w istniejących umowach na listopad 2021 r. nie występują jeszcze produkty handlowe dotyczące wyrobów medycznych obowiązujących od 1 grudnia 2021 r., usługi zmodyfikowano w poniższy sposób:

  1. Jeśli realizator w umowie na listopad 2021 r. lub grudzień 2021 r. ma wykazane wyroby medyczne P.096, P.096.Z, P.096.H, P.100.PM, P.101.PM, to automatycznie dla tego miejsca realizacji świadczeń w umowie zostały dodane nowe produkty handlowe (o identyfikatorze > 1 000 000 000) dotyczące nowych wyrobów medycznych: P.096.01.HG, P.096.01.HA, P.096.01.UN, P.096.00.HG, P.096.00.HA, P.096.00.UN,  P.100.PL, P.100.WK, P.101.PL, P.101.WK.
  2. Dostępną listę produktów handlowych, utworzoną na środowisku testowym EZWM, można zweryfikować na portalu testowym AP-ZZ, próbując zrealizować zlecenie na okres listopad 2021 r.

 

Wszystkie aktualności