Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

14-05-2021

Informujemy, że w celu umożliwienia rozliczania świadczeń oraz zapewnienia odpowiedniego wydzielenia kosztów świadczeń przeznaczonych do pozyskania finansowania z Funduszu Medycznego zaktualizowane zostają wersję komunikatu UMX i R_UMX. Nowe wersję komunikatów obwiązywać będą od końca czerwca 2021 r.

Zmiany w komunikacie UMX:

 • podniesiono wersję komunikatu do 4.0
 • w elemencie dane-umowy dodano element kod-umowy-druk oraz doprecyzowano opis elementów:
  • kod-umowy
  • kod-pierw-umowy
 • dodano dokumenty będące podstawą zwiększenia finansowania umowy element:  dok-zwieksz-finansowanie 
 • dodano informację o zwiększeniu wartości planu podstawowego pozycji umowy w danym miesiącu element:  zwieksz-planu oraz przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych zgodnie z słownikiem przekazywanym w elemencie: przeznacz-dod-srodk-fin
 • zmieniono wymagalność elementu komorka z 1-n na 0-n (dotyczy wybranych zakresów świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Zmiany w komunikacie R_UMX:

 • podniesiono wersja komunikatu do 2.8
 • w elemencie umowa w atrybucie typ-planu dodano nowe wartości oraz doprecyzowano opis atrybut nr-planu
 • w elemencie przeznacz-dod-srodk-fin atrybucie kod dodano nowe wartości
Wszystkie aktualności