Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla Świadczeniodawców i twórców oprogramowania

17-09-2021

Informujemy, ze  od 1 listopada 2021 r. w systemie NFZ zaimplementowane zostaną nowe słowniki wykorzystywane do sprawozdawczości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Słowniki publikowane będą na stronie:

https://slowniki.nfz.gov.pl/

Struktury komunikatów:

  • PROPSY - Słownik grup i kategorii problemów w opiece psychologicznej
  • BADPOZ – Słownik badań realizowanych w POZ
  • WN_KAT - Słownik typów i kategorii wniosków o rozliczenie indywidualne
  • ZAKPOR - Słownik typów i kodów porad POZ
  • SP_ROZ - Słownika kodów specjalnego rozliczenia

Modyfikacja słownika kodów specjalnego rozliczenia (SP_ROZ). W wersji 1.3 dodana została informacja o sposobie uwzględniania współczynnika do krotności rzeczywistej w celu obliczenia krotności możliwej do rozliczenia S-sumowanie, M-mnożenie.  

Obsługiwana zawartość słowników:

  • Słownik PROPSY
  • Słownik BADPOZ
  • Słownik ZAKPOR
Wszystkie aktualności