Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

23-11-2022

Komunikat w sprawie stosowania współczynników korygujących rozliczaną krotność (KODY SPECJALNEGO ROZLICZENIA)

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 r. wprowadzamy zmianę sposobu używania współczynników korygujących krotność z wykorzystaniem kodów specjalnego rozliczenia. Dążąc do ujednolicenia rozliczeń w różnych obszarach przyjmujemy zasady stosowania zgodnie ze schematami przypisanymi w elektronicznych pakietach umów dla poszczególnych produktów.

Prosimy o korzystanie z przynależnych współczynników stosując:

- dla produktów jednostkowych  rozliczanych na koniec realizacji epizodu – możliwość zastosowania współczynnika, wysokość oraz warunki określa się według obowiązujących na dzień końca hospitalizacji/ zestawu świadczeń,

- dla produktów jednostkowych  rozliczanych na koniec realizacji produktu – możliwość zastosowania współczynnika, wysokość oraz warunki określa się według obowiązujących na dzień końca pozycji rozliczeniowej.

 

Wszystkie aktualności