Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

20-01-2023

Informujemy, że od 1 lutego 2023 r. udostępniona zostanie funkcjonalność w systemie AP-ZZ umożliwiająca wystawienie i realizację zleceń na wyroby medyczne osobom o których mowa w art. 37b ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 1 tej ustawy oraz osobom o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o świadczeniach.

Możliwe sposoby potwierdzania uprawnień w eZWM:

  1. osoby z uprawnieniem IC to
  • eWUŚ ,
  • Oświadczenie,
  • Dokument potwierdzający przyznanie lub posiadanie prawa do renty rodzinnej
  1. osoby z uprawnieniem TR to:
  • Dokument wystawiony przez ministra właściwego do spraw zdrowia potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 37 ust.1b ustawy zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dodatkowo, publikujemy słownik rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienie.

słownik rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienie


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022 poz.2561)

- Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).

   - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. Poz. 2262).

Wszystkie aktualności