Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

01-02-2023

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania w sprawie Zarządzenia nr 23/2023/DI zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

W dniu 31.01.2023 r. zostało opublikowane Zarządzenie nr 23/2023/DI zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML.

Zarządzenie nr 23/2023/DI

W związku z powyższym informujemy, że od 1 lutego 2023 r. możliwe jest stosowanie załączników 1, 2, 3 do przekazywania danych tj:

  • Załącznik 1: Komunikat szczegółowy NFZ Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)
  • Załącznik 2: Komunikat szczegółowy NFZ Deklaracji POZ / KAOS
  • Załącznik 3: Komunikat szczegółowy NFZ Zaopatrzenia w wyroby medyczne

Natomiast od 1 marca 2023 r. i w kolejnych okresach stosuje się załączniki 1, 2, 3, 4 tj:

  • Załącznik 1: Komunikat szczegółowy NFZ Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)
  • Załącznik 2: Komunikat szczegółowy NFZ Deklaracji POZ / KAOS
  • Załącznik 3: Komunikat szczegółowy NFZ Zaopatrzenia w wyroby medyczne
  • Załącznik 4: Komunikat wysłany przez świadczeniodawców do OW NFZ z informacjami o fakturach zakupu w zakresie produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii lub programach lekowych. Wykorzystywany również dla zakresów dla których w celu rozliczenia wymagana jest faktura zakupu leku lub produktu, lub sprzętu medycznego.
Wszystkie aktualności