Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

12-04-2023

Nawiązując do opublikowanego Zarządzenia nr 23/2023/DI zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML:

Zarządzenie Nr 23/2023/DI

przekazujemy doprecyzowanie opisu poniższego elementu komunikatu XML SWIAD (bez zmiany wersji komunikatu) :

  • nfz:ocena@rankin:

6

nfz:ocena

 

0-1

 

 

 

barthel-adl

0-1

liczba(2,0)

Ocena czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL

Atrybut przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej i rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej

asia

0-1

liczba (3,0)

Ocena funkcjonalna wg skali ASIA (American Spinal Injury Association) w motorycznej ocenie siły mięśniowej

Atrybut przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej

gmfcs

0-1

liczba (1,0)

Ocena głębokości niepełnosprawności  wg GMFCS (Gross Motor Function Classification System for Cerebral Palsy)

Atrybut przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej

 

rankin

0-1

liczba (1,0)

Ocena stopnia niepełnosprawności wg skali Rankina

Atrybut przekazywany w przypadku rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej oraz rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w warunkach stacjonarnych RKZ.

Wszystkie aktualności