Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla Świadczeniodawców i twórców oprogramowania

04-05-2023

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia zaktualizowaną specyfikację usług do obsługi Centralnej Bazy Wniosków i Decyzji.

Zmiany dotyczą sekcji Opis dokumentów XML:

- dodanie we wniosku kategorii 6110 nowego atrybutu „Wnioskowana liczba dodatkowych dni zabiegowych”

- dodanie w decyzji dla wniosku kategorii 6110 nowego atrybutu „Liczba dodatkowych dni zabiegowych”

Wszystkie aktualności