Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

04-04-2024

Opis interfejsu dostępowego dla rozliczenia zaopatrzenia w wyroby medyczne wersja 1.2.2 – aktualizacja komunikatu z dnia 01.03.2024 r

 

Udostępniamy opis interfejsu dostępowego dla Systemu OW NFZ w wersji 1.2.2 dla obsługi zestawień refundacyjnych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie.

W odniesieniu do wersji przekazanej do konsultacji w dniu 12.12.2023 r.:

1. Rozszerzono listę parametrów dla zlecenia dotyczącego zestawienia szczegółowego ZPOZW (komunikat: zpo-zpozw).

2. Rozszerzono nagłówki zleceń metody putOrder o identyfikator instalacji przekazującego zlecenie (komunikaty: zpo-zpozw, zpo-szablon, zpo-zpozr).

3. Rozszerzono parametry metody getFileList o możliwość przekazania w ramach parametrów identyfikatora instalacji, dla której przygotowane zostały w systemie OW NFZ dokumenty do pobrania.

4. Rozszerzono listę atrybutów będących odpowiedzią na wywołanie getFileList o identyfikator instalacji, dla której przygotowane zostały w systemie OW NFZ dokumenty do pobrania.

 

Przekazujemy także:

- komunikat XML dla żądania naliczania zaopatrzenia w wyroby medyczne R_ZPO wersja 1.0,

-komunikat XML dla zestawienia refundacyjnego zaopatrzenia w wyroby medyczne P_ZPOZR wersja 1.0,

- pliki XSD dla komunikatów sterujących usługami,

- pliki XSD dla dokumentów zakresu ZPO (ZPOZW, ZPOZR, P_ZPOZR, R_ZPO),

- projekt SoapUi oraz

- adresy usług sieciowych w poszczególnych OW NFZ.

 

Od 1 lutego możliwa jest obsługa komunikatu ZPOZW obejmująca:

- zlecenie wygenerowania komunikatu ZPOZW

- weryfikację stanu realizacji zlecenia wygenerowania komunikatu ZPOZW

- pobranie komunikatu ZPOZW

- zwrócenia komunikatów ZPOZW na liście plików dostępnych do pobrania

 

Od 23 lutego możliwa jest obsługa zlecania naliczenia szablonów rozliczeniowych oraz obsługa zestawień refundacyjnych ZPOZR.

  • Obsługa zlecenia naliczenia szablonów rozrachunkowych:

- zlecenie naliczenia szablonów rozliczeniowych;

- weryfikacja stanu realizacji zlecenia naliczenia szablonów;

- możliwość pobrania komunikatu R_ZPO;

- możliwość zwrócenia komunikatów R_ZPO na liście plików dostępnych do pobrania.

  • Obsługa zlecenia wygenerowania zestawienia refundacyjnego  ZPOZR:

- możliwość zlecenia wygenerowania komunikatu ZPOZR;

- możliwość weryfikacji stanu generacji komunikatu ZPOZR

w przypadku realizatorów korzystających z Portalu SZOI przed zleceniem naliczenia szablonów, konieczne jest przekazanie Raportów statystycznych zaopatrzenia eZWM do weryfikacji przez OW NFZ z wykorzystaniem funkcji Portalu SZOI.

Samodzielne przekazywanie raportów statystycznych eZWM do weryfikacji z wykorzystaniem usług integracyjnych, zostanie udostępnione w terminie późniejszym.

- możliwość pobrania komunikatu ZPOZR;

- możliwość zwrócenia komunikatów ZPOZR na liście plików dostępnych do pobrania.

 

Od 2 kwietnia udostępniono możliwość przekazywania podpisanych plików zestawień poprzez usługi.

Terminy wdrożenia obsługi parametrów dodanych w wersji 1.2.2 interfejsu, zostaną wskazane w terminie późniejszym.

Wszystkie aktualności