Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

02-04-2024

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia zaktualizowaną Specyfikację usług do obsługi Centralnej Bazy Wniosków i Decyzji.

Zakres zmian dotyczy części „Opis dokumentów XML”:

  • dodanie w kosztorysie elementu wartosc-swd-z-katalogu-1w
  • dodanie w elemencie sumaryczna-wartosc-swiadcz atrybutu wartosc-swd-z-katalogu-1w-suma

Wersja 1.3 będzie obowiązywać po wydaniu nowelizacji zarządzenia dot. zgód indywidualnych w zakresie zmiany szablonu załącznika 4a.

Wydanie zarządzenia planowane jest na sierpień 2024r.

Wszelkie uwagi dot. specyfikacji prosimy przekazywać na adres: Sekretariat.DI@nfz.gov.pl w tytule wpisując: uwagi do specyfikacji CBWiD

Wszystkie aktualności