Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania - nowa wersja komunikatu KOL i KOLCE 4.2

03-11-2023

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od 1 stycznia 2024 r. wdrożone zostaną nowe funkcjonalności w aplikacji AP-KOLCE. Obowiązywała będzie nowa wersja formatów dotyczących komunikacji aplikacji świadczeniodawcy z aplikacją AP-KOLCE:

  • format komunikatu KOL - wersja 4.2
  • interfejs usługowy KOLCE – wersja 4.2
  • pliki XSD

Zmiany wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1245).

Wprowadzono następujące zmiany w komunikacie KOL 4.2 i interfejsie usługowym KOLCE 4.2:

1. Podniesiono wersję do 4.2;

2. Dodano element dzieci-przedzial-wieku, dotyczący przedziałów wiekowych dzieci, w których udzielane są świadczenia dzieciom w komórce dla dorosłych (informacja o dopuszczalnym wieku dzieci, dla których placówka realizuje świadczenia). Element będzie wymagany od momentu wdrożenia dla kolejek, dla których przekazano atrybut swiadcz-dla-dzieci=’T’. Określone przez Fundusz dopuszczalne przedziały wieku, jakie mogą być sprawozdane to: (0-3), (4-9), (10-15), (16-18);

3. Dodano element kol-znieczulenie, dotyczący informacji o możliwym znieczuleniu ogólnym przy realizacji świadczenia (potrzebny udział lekarza anestezjologa). Element będzie wymagany od momentu wdrożenia przy sprawozdawczości dotyczącej list oczekujących na świadczenia kolonoskopii i gastroskopii.

 

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. obowiązującymi wersjami usług są 4.1 i 4.2.

Usługa 4.1 będzie obowiązywała czasowo ze względu na świadczeniodawców, którzy do dnia 1 stycznia 2024 r. nie zaktualizują swoich systemów do wersji 4.2 oraz świadczeniodawców, którzy ze względu na zakres swojej działalności nie muszą przekazywać informacji o udzielaniu świadczeń dzieciom w komórkach dla dorosłych lub o wykonywaniu świadczeń kolonoskopii i gastroskopii w znieczuleniu ogólnym).

Usługa w wersji 4.0 będzie wyłączona.

Wszystkie aktualności