Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania

11-05-2020

Informujemy, że zaktualizowana zostanie specyfikacja usług do obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zmiany uwzględnione w wersji 2.1.6:

 • Dodanie dokumentu potwierdzenia odbioru realizacji zlecenia zaopatrzenia. Celem dokumentu jest umożliwienie przekazanie informacji o osobie odbierającej wyrób w przypadku, gdy zlecenie realizowane było z wysyłką kurierską i informacje o odbiorze nie były dostępne na moment wysyłania żądania potwierdzenia realizacji zlecenia.
 • Zmodyfikowano dokument żądania potwierdzenia realizacji odbioru w sekcji: potwierdzenie-wydania oraz potwierdzenie-odbioru.
 • Dodanie wsparcia obsługi wzorów uproszczonych zleceń comiesięcznych w przypadku kontynuacji zaopatrzenia - modyfikacja dokumentu zlecenia w zakresie informacji dotyczących uproszczonego wzoru zlecenia.
 • Dodanie walidacji dla dokumentu zlecenia na zgodność numeru zlecenia nadanego przez system NFZ nr-zlecenia-nfz z identyfikatorem dokumentu id-tech-dokumentu, dla którego ten numer został nadany. Dotyczy to korekty dokumentu zlecenia w przypadku przesłania poprawionego zlecenia.
 • Doprecyzowano wymaganie na format kodowania UTF-8
 • Zmianie uległa długość atrybutu: upraw-dod-kod dla dokumentów:
  - dokumentu zlecenia
  - dokumentu zlecenia naprawy
  - dokumentu z wynikiem weryfikacji zlecenia
  - dokumentu pobrania zlecenia do realizacji

Wersja 2.1.6 będzie obowiązywała od 01.07.2020 r.

Wszelkie uwagi dot. specyfikacji prosimy przekazywać do 24.05.2020 r. na adres:

 

Dodatkowo publikujemy XSD dla specyfikacji 2.1.5.

W XSD zmianie uległa długość atrybutu: upraw-dod-kod z 6 do 10 znaków dla dokumentów:

 • dokumentu zlecenia
 • dokumentu zlecenia naprawy
 • dokumentu z wynikiem weryfikacji zlecenia
 • dokumentu pobrania zlecenia do realizacji

Źródło: Departament Informatyki

Wszystkie aktualności