Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania

01-06-2020

Informujemy, że do obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązującą od 1 lipca 2020 r. będzie specyfikacja usług w wersji 2.1.6

Zmiany w wersji 2.1.6:

  • Dodanie dokumentu potwierdzenia odbioru realizacji zlecenia zaopatrzenia. Celem dokumentu jest umożliwienie przekazanie informacji o osobie odbierającej wyrób w przypadku, gdy zlecenie realizowane było z wysyłką kurierską i informacje o odbiorze nie były dostępne na moment wysyłania żądania potwierdzenia realizacji zlecenia.
  • Zmodyfikowano dokument żądania potwierdzenia realizacji odbioru w sekcji: potwierdzenie-wydania oraz potwierdzenie-odbioru.
  • Dodanie wsparcia obsługi wzorów uproszczonych zleceń comiesięcznych w przypadku kontynuacji zaopatrzenia - modyfikacja dokumentu zlecenia w zakresie informacji dotyczących uproszczonego wzoru zlecenia.
  • Dodanie walidacji dla dokumentu zlecenia na zgodność numeru zlecenia nadanego przez system NFZ nr-zlecenia-nfz z identyfikatorem dokumentu id-tech-dokumentu, dla którego ten numer został nadany. Dotyczy to korekty dokumentu zlecenia w przypadku przesłania poprawionego zlecenia.
  • Doprecyzowano wymaganie na format kodowania UTF-8
  • Zmianie uległa długość atrybutu: upraw-dod-kod dla dokumentów:

- dokumentu zlecenia
- dokumentu zlecenia naprawy
- dokumentu z wynikiem weryfikacji zlecenia
- dokumentu pobrania zlecenia do realizacji

  • Zwiększenie do 500 znaków długości atrybutu nazwa-przedm w dokumencie zlecenia i zlecenia naprawy.
Wszystkie aktualności