Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania

01-06-2020

Informujemy, że od 1 lipca 2020 r. doprecyzowane zostają elementy i atrybuty komunikatu szczegółowego XML ZPOSP - Zaopatrzenia w wyroby medyczne.

W związku z planowanymi zmianami w systemie ap-zz Zlecenia Zaopatrzenia oraz w usługach eZWM w zakresie potwierdzenia realizacji odbioru -  potwierdzenie wydania oraz potwierdzenie odbioru doprecyzowany zostaje atrybut data-do elementu dane-pr-zposp.

3

dane-pr-zposp

 

0-1

1z

 

Dane pozycji rozliczeniowej zaopatrzenia

Występuje w przypadku pozycji typu N (normalna)

kod

1

do 5 znaków

Kod świadczenia

Zgodnie z tabelą nr 3 załącznikiem nr 1 do rozporządzenia

data-od

1

data

Data początku udzielania świadczenia lub przyjęcia do realizacji

Data przyjęcia zlecenia lub innego dokumentu do realizacji bądź w przypadku naprawy - data przyjęcia przedmiotu do naprawy

data-do

0-1

data

Data końca udzielania świadczenia

Data odbioru wyroby medycznego, a w przypadku naprawy - data dokonania naprawy.

Data końca udzielania świadczenia = dacie odbioru środka/przedmiotu zgodna z datą umieszczoną na zleceniu

Data odbioru wyrobu medycznego, a w przypadku naprawy - data dokonania naprawy. W przypadku sprzedaży wysyłkowej przez datę odbioru rozumie się datę wydania wyrobu przez realizatora kurierowi

W elemencie nfz:pacjent doprecyzowuje się dane identyfikacyjne pacjenta

4

nfz:pacjent

 

0-1

 

Dane pacjenta

Dane pacjenta identyfikowanego inaczej niż numerem PESEL, lub gdy prawo do świadczeń wynika z UE

Element przekazywany dla zleceń wydanych od 1 stycznia 2020 r.

Należy przekazywać identyfikator pacjenta tożsamy z identyfikatorem pacjenta przekazanym do systemu eZWM podczas wystawiania zlecenia (identyfikator, z wykorzystaniem, którego była badana karencja)

….

 

 

 

W elemencie nfz:potw-upraw-dod dodaje się odwołanie do słownika uprawnień dodatkowych publikowanego przez Płatnika

4

nfz:potw-upraw-dod

 

0-1

 

Uprawnienie dodatkowe z którego uwzględnieniem wydano wyrób

 

upraw-dod

1

 

do 7 znaków

Uprawnienie dodatkowe

Zgodnie ze słownikiem uprawnień dodatkowych dedykowanym dla obszaru ZPOSP publikowanym przez Płatnika:

·       Uprawnienia dodatkowe do bezpłatnego otrzymania wyrobu medycznego;

·       Uprawnienia dodatkowe do wyrobów medycznych bez uwzględniania okresów użytkowania w liczbie wskazanej w zleceniu.

 

Źródło: Departament Infromatyki

 

Wszystkie aktualności