Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania

17-06-2020

Informujemy, że na środowisku testowym eZWM od dnia 17.06.2020 udostępnione są usługi wg specyfikacji 2.1.6. Usługi testowe dla portalu AP-ZZ nadal wymagają specyfikacji 2.1.5.

Zmiany usług dla specyfikacji 2.1.6 (dotyczy usług testowych udostępnianych dla systemów zewnętrznych):

 •        Dodano dokument potwierdzenia odbioru realizacji dla zlecenia na zaopatrzenie comiesięczne. Celem dokumentu jest umożliwienie przekazania informacji o osobie odbierającej wyrób w przypadku, gdy zlecenie realizowane było z wysyłką kurierską i informacje o odbiorze nie były dostępne na moment wysyłania żądania potwierdzenia realizacji zlecenia.
 •        Zmodyfikowano dokument żądania potwierdzenia realizacji odbioru w sekcji: potwierdzenie-wydania oraz potwierdzenie-odbioru.
 •        Dodano wsparcie obsługi wzorów uproszczonych zleceń comiesięcznych w przypadku kontynuacji zaopatrzenia - modyfikacja dokumentu zlecenia  w zakresie informacji dotyczących uproszczonego wzoru zlecenia.
 •        Zwiększono do 500 znaków długość atrybutu nazwa-przedm w dokumencie zlecenia i zlecenia naprawy.
 •        Dostosowano wydruki PDF zlecenia na wzorze pełnym i uproszczonym.
 •        Dodano walidacje i weryfikacje dla zleceń kontynuacji przekazywanych na wzorze pełnym oraz uproszczonym.
 •        Dodano walidacje i weryfikacje dla dokumentu potwierdzenia realizacji oraz dokumentu potwierdzenia odbioru.
 •        Dodano walidacje dla atrybutów wymaganych (poza nr domu oraz nr lokalu), aby ich wartość nie była pusta.
 •        Dostosowano usługi do zmian w strukturze bazy danych.

Zmiany usług dla specyfikacji 2.1.5  (dotyczy usług produkcyjnych oraz testowych udostępnianych dla AP-ZZ):

 •        Dostosowano wydruki PDF zlecenia na wzorze pełnym.
 •        Dostosowano usługi do zmian w strukturze bazy danych.

Uwagi prosimy zgłaszać na adres

Źrodło: Departament Informatyki

Wszystkie aktualności