Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania

01-03-2021
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje do konsultacji specyfikację usług dla eZWM v.2.1.7. uwzględniającą zmiany wynikające z wprowadzenia obsługi zleceń elektronicznych oraz wynikające z nowych wzorów zlecenia zaopatrzenia/zlecenia naprawy, tym:  

- Wprowadzenie wersji elektronicznej dokumentów:

  • zlecenia
  • zlecenia naprawy
  • wyników weryfikacji zlecenia
  • żądania potwierdzenia realizacji zlecenia

- Wprowadzenie nowego dokumentu w formie PDF:

  • druk informacyjny zlecenia elektronicznego w formacie pdf:
  • dokument potwierdzenia wydania wyrobu/przedmiotu naprawy dla zlecenia elektronicznego w formacie pdf

- Wprowadzenie identyfikacji zleceń elektronicznych z wykorzystaniem pary numer PESEL i PIN.

 

Przyjęte założenia:

  • wzory dokumentów (zbiór danych) zleceń i zleceń naprawy będą jednakowe dla zleceń realizowanych tradycyjnie (papierowo) jak i elektronicznie.
  • eZWM obsługuje tylko jeden wzór zlecenia / zlecenia naprawy 
  • pozostawiono miejsca oznaczone kolorem żółtym, gdzie wprowadzona zostanie data obowiązywania nowych wzorów dokumentów.

 

Wszelkie uwagi dot. specyfikacji prosimy przekazywać do 14.03.2021 r. na adres: w temacie wpisując: Specyfikacja eZWM v.2.1.7

 

Wszystkie aktualności