Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania

02-07-2021

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia informujemy, że termin wdrożenia zlecenia elektronicznego (eZlecenia) został przesunięty.

W związku z powyższym zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy mogą być wystawiane, weryfikowane i realizowane na dotychczasowych zasadach.

Informacje o terminie uruchomienia funkcjonalności wystawiania i realizacji zlecenia, o którym mowa w art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523), zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zostaną uregulowane w aktach prawnych.

Źródło: Depatament Informatyki

Wszystkie aktualności