Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania

31-01-2022

Informujemy, że w związku z wprowadzoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie1) zmianą zasad  finansowania dla kodów wyrobów P. 96, P.100 i P.101 w dniu 31.01.2022 r. na środowisku testowym eZWM zostanie wdrożona zmiana wyznaczania kwoty refundacji gdy limit finansowania dotyczy ceny jednostkowej.

Wprowadzono zasadę, że gdy cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit finansowania ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy jest liczona od tej ceny. W przypadku gdy pacjent realizuje zaopatrzenie w różnych cenach (powyżej lub poniżej limitu finansowania), kwota refundacji powinna być liczona dla każdej z grup odrębnie.

Przykład: 

Wizualizacja systemu eZWM

 

cena za sztukę (zł)

limit finansowania (zł)

udział % NFZ

liczba sztuk

cena całkowita (zł)

limit finansowania łącznie (zł)

w tym 70% udział NFZ (zł)

w tym 30 % udział pacjenta (zł)

dodatkowa dopłata pacjenta powyżej limitu finansowania (zł)

2,50

1,70

70

10

25,00

17,00

11,90

5,10

8

2,50

1,70

70

10

25,00

17,00

11,90

5,10

8

1,60

1,60

70

10

16,00

16,00

11,20

4,80

0

1,50

1,50

70

10

15,00

15,00

10,50

4,50

0

1,50

1,00

70

20

30,00

20,00

14

6,00

10

1,00

1,00

70

20

20,00

20,00

14

6,00

0

0,80

0,80

70

10

8,00

 8,00

5,60

2,40

0

 

 

 

 

139,00

113,00

79,10

33,90

26

O terminie wdrożenia na środowisko produkcyjne poinformujemy osobnym komunikatem.

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać na adres do 14.02.2022 r.

 


1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U.1691)

Wszystkie aktualności