Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania dotyczący obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

02-10-2018

W związku z planowanym wdrożeniem rozwiązania informatycznego wspierającego proces obsługi zleceń na wyroby medyczne Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje opis interfejsu, strukturę komunikatów oraz definicje usług sieciowych umożliwiających obsługę zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Głównym celem wdrażanego rozwiązania jest wyeliminowanie wizyty pacjenta w oddziale wojewódzkim NFZ w celu uzyskania potwierdzenia do realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Udostępnione materiały pozwolą na wcześniejsze zapoznanie się z definicjami usług oraz na odpowiednie przygotowanie się producentów oprogramowania do integracji aplikacji Świadczeniodawców z usługami udostępnianymi przez NFZ.

Dodatkowo informujemy, że od 2 listopada 2018 r. NFZ planuje udostępnienie środowiska testowego, w ramach którego możliwe będzie testowanie ww. usług sieciowych.

O uruchomieniu produkcyjnym ww. usług NFZ poinformuje w odrębnym komunikacie.

Wszelkie uwagi i pytania dot. interfejsów można kierować pod adresem:

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności