Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców POZ

21-11-2018

W uzupełnieniu do Komunikatu dla świadczeniodawców POZ ubiegających się o dofinansowanie informatyzacji ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa i pojawiające się wątpliwości, poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Jakie urządzenia informatyczne są objęte dofinansowaniem?

Dofinasowanie można uzyskać na zakup m. in. poniższego urządzenia:
1. Serwer do programu do obsługi poradni
2. Serwer do archiwizacji bazy danych oprogramowania do obsługi poradni oraz archiwizacji dokumentacji medycznej, skanów dokumentów dołączanych do dokumentacji
3. Drukarka
4. Skaner
5. Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
6. Tablet
7. Smartfon
8. Części komputerowe –pamięć, dyski, procesor itp.
9. Monitor komputerowy
10. Inne urządzenia do automatycznej digitalizacji danych
11. Serwer NAS np. QNAP do archiwizacji

2. Jakie oprogramowanie jest objęte dofinansowaniem?

Dofinasowanie można uzyskać na zakup m. in. poniższego oprogramowania:
1. Licencja na program do obsługi poradni
2. Oprogramowanie antywirusowe
3. System operacyjny lub system operacyjny w wersji serwerowej dla serwerów
4. Pakiet biurowy

Poniżej prezentujemy przykłady urządzeń i usług, które nie zostały objęte dofinansowaniem:

1. Urządzenie wspomagające zasilanie awaryjne - UPS
2. Agregaty prądotwórcze
3. Tonery lub atramenty do drukarki
4. Instalacja zakupionego sprzętu
5. Serwis sprzętu
6. Wsparcie techniczne/asysta techniczna
7. Subskrypcja na aktualizację oprogramowania
8. Usługi obsługi informatycznej


3. Czy istotna jest forma zatrudnienia lekarza oraz ilość godzin w jakich lekarz udziela świadczeń?

Forma zatrudnienia oraz ilość godzin w jakich lekarz udziela świadczeń nie są istotne, do ustalenia poziomu dofinansowania.
Do ustalenia poziomu dofinansowania kluczowa jest liczba lekarzy zgłoszonych do realizacji umowy posiadających uprawnienia do wystawienia zwolnień lekarskich
w danym miejscu udzielania świadczeń.

4. Co jeśli lekarz przestanie udzielać świadczeń w trakcie weryfikacji wniosku? Czy liczy się liczba lekarzy w dniu składania wniosku wpisanych do umowy POZ?

Istotna jest liczba lekarzy zgłoszonych do realizacji umowy posiadających uprawnienia do wystawienia zwolnień lekarskich w dniu weryfikacji przez OW NFZ wniosku. Zadaniem świadczeniodawcy będzie zatem utrzymanie zatrudnienia na czas weryfikacji złożonego wniosku. Z reguły jest to 14 dni od złożenia wniosku.

5. Czy w przypadku dwóch lub więcej lokalizacji, jeżeli w podmiocie udziela świadczeń np. 6 lekarzy rotacyjnie w obu lokalizacjach, można otrzymać dofinansowanie za 6 lekarzy czy po 4 w obu lokalizacjach?

Wysokość dofinansowania ustalana jest na podstawie liczby lekarzy zgłoszonych do realizacji umowy posiadających uprawnienia do wystawienia zwolnień lekarskich
w danym miejscu udzielania świadczeń oraz liczby miejsc udzielania świadczeń:

- na nie więcej niż 4 lekarzy w jednym miejscu udzielania świadczeń oraz
- na nie więcej niż 4 miejsca udzielania świadczeń.

W opisanym przypadku świadczeniodawca może złożyć wniosek o dofinansowania:

- na 2 miejsca udzielania świadczeń,
- na 4 lekarzy zgłoszonych do realizacji umowy posiadających uprawnienia do wystawienia zwolnień lekarskich w miejscu „A”,
- na 4 lekarza zgłoszonego do realizacji umowy posiadającego uprawnienia do wystawienia zwolnień lekarskich w miejscu „B”.

6. Czy w przypadku, gdy zatrudnionych jest 2 lekarzy, z czego w jednej lokalizacji pracują obaj, a w drugiej tylko jeden z nich – to  w przypadku niezłożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT limit wydatków w jest liczony 2x3500 zł w jednej lokalizacji + 1x3500 zł w drugiej, czy tylko 2x3500 zł w jednej, a do drugiej lokalizacji nie ma możliwości ubiegania się o wsparcie?

Wysokość dofinansowania ustalana jest na podstawie liczby lekarzy zgłoszonych do realizacji umowy posiadających uprawnienia do wystawienia zwolnień lekarskich w danym miejscu udzielania świadczeń oraz liczby miejsc udzielania świadczeń:

- na nie więcej niż 4 lekarzy w jednym miejscu udzielania świadczeń oraz
- na nie więcej niż 4 miejsca udzielania świadczeń.

W opisanym przypadku świadczeniodawca może złożyć wniosek o dofinansowania:

- na 2 miejsca udzielania świadczeń,
- na 2 lekarzy zgłoszonych do realizacji umowy posiadających uprawnienia do wystawienia zwolnień lekarskich w miejscu „A”,
- na 1 lekarza zgłoszonego do realizacji umowy posiadającego uprawnienia do wystawienia zwolnień lekarskich w miejscu „B”.

Komunikatu dla świadczeniodawców POZ z dnia 15.11.2018 r.

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

Wszystkie aktualności