Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących program pilotażowy POZ PLUS

09-07-2020

Wyjaśnienia Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z wątpliwościami dotyczącymi realizacji świadczeń w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) w kontekście profilaktycznych świadczeń bilansowych udzielanych w programie pilotażowym opieki koordynowanej POZ PLUS.

W związku ze zbieżnością zakresów świadczeń, polegającą na:

  • przeprowadzeniu badania przedmiotowego świadczeniobiorcy oraz dokonaniu oceny czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia
  • kwalifikacji świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocenie globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego według klasyfikacji SCORE
  • edukacji zdrowotnej świadczeniobiorcy
  • wykonaniu badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonaniu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenia współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI),

pacjent w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia spełniający kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń w ramach CHUK (określone w części II załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 736), może być włączony do programu CHUK bez możliwości jednoczasowego objęcia bilansem zdrowia w programie POZ PLUS.

Decyzja o włączeniu pacjenta do CHUK albo bilansu zdrowia POZ PLUS należy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Bilans zdrowia POZ PLUS można wykonać pacjentowi, który miał wykonany CHUK, w innym interwale czasowym, kierując się zasadą określoną w zał. 1a do zarządzenia nr 23/2018/DAIS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, z późn. zm., zgodnie z którą:

Do badań bilansowych są kwalifikowani pacjenci z danej grupy wiekowej oraz pacjenci, którzy w okresie 12 miesięcy przed potencjalnym bilansem nie byli u lekarza z powodu choroby przewlekłej (dotyczy lekarza POZ, lekarza specjalisty w ramach AOS), ani nie byli hospitalizowani i nie mieli wykonywanych badań diagnostycznych (z zakresu badań bilansowych i innych programów profilaktycznych, w tym ChUK). Chyba że lekarz zdecyduje inaczej, np. w związku z chorobą przewlekłą nie mającą związku z potencjalnymi jednostkami chorobowymi możliwymi do zdiagnozowania po przeprowadzeniu badań bilansowych.

Wszystkie aktualności