Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w wyroby medyczne

22-08-2018

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Świadczeniodawcy realizujący zaopatrzenie w wyroby medyczne od dnia 1 października 2018 r. będą zobowiązani do weryfikacji zlecenia, w tym uprawnień pacjenta na dzień wydania wyrobu medycznego. W związku z powyższym Fundusz najwcześniej od okresu sprawozdawczego październik 2018 r. wprowadzi wymóg przekazania w komunikacie sprawozdawczym XML ZPOSP informacji o dokumencie potwierdzającym uprawnienie Świadczeniobiorcy.

Zarządzenie nr 77/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2018 r. zostało już przygotowane do zbierania tych informacji.

Dodatkowo w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 77/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2018 r. ulega zmianie nazwa nowo dodanego elementu dokum-upraw. Prawidłowa nazwa to nfz:dokum-upraw

 

5

nfz:dokum-upraw

 

0-1

 

Dokument potwierdzający dodatkowe uprawnienie

 

nazwa

1

do 100 znaków

Nazwa dokumentu

 

id-dokum

0-1

do 40 znaków

Identyfikator dokumentu

 

data-wyst

1

data

Data wystawienia dokumentu

 

data-do

0-1

data

Data końca okresu ważności

 

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności