Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

31-01-2020

W celu ułatwienia przygotowania rozliczenia realizacji zleceń zaopatrzenia rejestrowanych w centralnym systemie ap-ZZ (Zlecenia zaopatrzenia) dla realizatorów umów ZPO udostępniony zostanie  w Portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy  raport realizacji eZWM.

  • W Portalu SZOI funkcjonalność dostępna będzie po wybraniu menu: Umowy – Lista Umów.

Na Liście umów (załączniki rzeczowo-finansowe) po wybraniu umowy w rodzaju ZPO, w ramach której wykonywana była rejestracja realizacji zleceń eZWM.

  • W Portalu Świadczeniodawcy funkcjonalność dostępna będzie w części Zaopatrzenie Ortopedyczne w grupie tematycznych funkcji umożliwiających przeprowadzenie rozliczenia w zakresie zaopatrzenia w środki ortopedyczne, pomocnicze i techniczne.

Strukutra pliku raportu

 

Planowany termin udostępnienia funkcjonalności to pierwsza połowa lutego 2020 r.

źrodło: Departament Informatyki

Wszystkie aktualności