Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

07-07-2020

Przypominamy, że od 1 lipca 2020 r. zgodnie ze specyfikacją 2.1.6 funkcjonuje dokument potwierdzenia odbioru realizacji, który umożliwia przekazanie informacji o osobie odbierającej wyrób w przypadku wysyłki kurierem w terminie późniejszym - po otrzymaniu potwierdzenia odbioru od kuriera.

W przypadku wysyłki w dokumencie potwierdzenia odbioru realizacji zlecenia w sekcji potwierdzenie odbioru należy wskazać tryb odbioru zgodny z trybem, w jakim wyrób dostarczono do świadczeniobiorcy – w przypadku dostawy za pomocą wysyłki rodzaj-odbioru = ‘W’.

W systemie weryfikowana jest data odbioru.

  • Dla zleceń jednorazowych lub napraw dozwolony jest tylko rodzaj wydania osobisty a data odbioru musi być równa dacie wydania.
  • Dla zleceń comiesięcznych, w przypadku rodzaju wydania:
    • osobisty - data odbioru musi być równa dacie wydania.
    • wysyłka kurierem - data odbioru może być późniejsza od daty wydania maksymalnie do 60 dni.
    • rodzaj wydania nieznany (dopuszczalne dla dokumentów do końca czerwca 2020) - data odbioru może być późniejsza od daty wydania maksymalnie do 60 dni.

W okresie epidemii, w sytuacji braku zwrotnego potwierdzenia odbioru wysyłki kurierem, dopuszcza się wskazanie w systemie, że osobą odbierającą jest pacjent.

Jako datę odbioru należy wskazać datę przekazania wyrobu kurierowi.

Dodatkowo, w dokumentacji papierowej, należy dodać adnotację o braku potwierdzenia odbioru w związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19.

Wszystkie aktualności