Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla Świadczeniodawców – sprawozdawczość ZPOSP

06-08-2018

Informujemy, że w związku z wejściem w życie od 1 lipca 2018 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych w systemach informatycznych NFZ na podstawie art. 47 ust. 1b ustawy dodana została obsługa uprawnienia dodatkowego 47ZN.

Komunikat informujący o rozszerzeniu listy kodów dodatkowego uprawnienia możliwych do przekazania w ramach komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne został opublikowany w dniu 30.05.2018 r. Komunikat dla Świadczeniodawców

Informujemy, że zasady sprawozdawcze i wyznaczanie limitu finansowego dla osób z uprawnieniem 47ZN są na analogicznych zasadach jak w przypadku osób z uprawnieniem 47DN. Konieczne jest przekazanie elementu nfz:swd-zlec-ilosc komunikatu XML ZPOSP od wersji  3;1.7.

Wszystkie zmiany uwzględnione zostały w Zarządzeniu nr 77/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne. W wersji komunikatu 3;1.8 dodatkowo dodany został nowy element zawierający informację o dokumencie potwierdzającym dodatkowe uprawnienie do uzyskania wyrobu medycznego.

Możliwe będzie przekazanie sprawozdań z uprawnieniem 47ZN w terminie późniejszym (po dostosowaniu systemu świadczeniodawcy).

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności