Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie LIOCZ

02-03-2020

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje do konsultacji nowe wersje formatów komunikatów LIOCZ, KOL oraz nową wersję opisu interfejsu dostępowego, w związku z planowanym wdrożeniem dostosowań systemów informatycznych Centrali i OW NFZ w zakresie obsługi harmonogramów przyjęć i list oczekujących. Zmiana w systemach polega na dodaniu wymogu przekazania przez świadczeniodawców informacji o udzielaniu świadczeń dzieciom, jeżeli część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych komórki organizacyjnej, w której prowadzony jest harmonogram przyjęć, wskazuje na udzielanie świadczeń osobom dorosłym,  a komórka udziela świadczeń także dzieciom. Podstawą prawną wdrożenia jest zapis  §8 ust. 4 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207 z późn. zm.)

W przypadku uwag do publikowanych komunikatów prosimy o przesłanie ich na adres do dnia 13.03.2020 r.

Nowe wersje komunikatów LIOCZ 7.3, KOL 4.1 oraz Interfejs dostępowy z wykorzystaniem usług sieciowych w wersji 4.1 wejdą w życie od 31.03.2020 r

Wszystkie aktualności