Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie SIMP

05-01-2023

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia zaktualizowaną  specyfikację protokołu wymiany komunikatów pomiędzy dowolnym systemem informatycznym, a systemem CSM SIMP w oparciu o mechanizm usług sieciowych.

Do interfejsu typu SOAP i typy REST dodana została operacja zmiany hasła użytkownika systemu.

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności