Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie SIMP

31-01-2024

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia zmieniony opis interfejsu, który umożliwi zaczytanie danych do SIMP z systemu świadczeniodawcy w zakresie profilaktyki raka piersi.

Zmieniony został opis atrybutu /zest-bad-mam/poz-umowy/badanie/@nr-mammogr. Atrybut ten jest obowiązkowy także dla badań stacjonarnych.

Nie ma zmian w plikach XSD.

Opis zmian znajduje się w załączniku badaniaMam 2024-01-22.zip.

Wszystkie aktualności