Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie SIMP - ChUK

05-03-2020

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach usprawniania funkcjonalności związanych z wymianą danych między systemami informatycznymi świadczeniodawców  a Systemem Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP) udostępnia specyfikację protokołu komunikacji do nowego web service umożliwiającego rejestrację pacjentów w programie profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK) oraz dokumentację komunikatów XML umożliwiających przekazanie danych (karty badania profilaktycznego i wyników badań) z aplikacji gabinetowej świadczeniodawcy do SIMP w postaci plików XML.

źródło: Departament Informatyki

Wszystkie aktualności