Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

21-10-2015

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego listopad 2015 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Do słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących dodane zostały następujące programy lekowe:

  • leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD),
  • leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapią bezinterferonową,
  • leczenie czerniaka skóry dabrafenibem.

Jednocześnie z ww. słownika usunięto 3 programy lekowe oraz wymienioną w ostatnim wypunktowaniu procedurę medyczną zastąpioną nowym programem lekowym:

  • leczenie szpiczaka plazmocytowego,
  • leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) o przebiegu agresywnym,
  • leczenie bendamustyną chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab,
  • leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF.
Wszystkie aktualności