Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla Świadczeniodawców wystawiających i realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy.

31-01-2022

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami serwisowymi system eZWM będzie niedostępny od piątku 4 lutego 2022 r. od godz. 20:00 do soboty 5 lutego 2022 r. do godz. 20:00.

W tym czasie nie będzie możliwe wystawianie i realizowanie w systemie eZWM zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Zlecenia należy wystawiać i realizować poza systemem tj. w formie papierowej. Zlecenia wystawione w formie papierowej wymagają potwierdzenia w OW NFZ. 

W czasie niedostępności systemu świadczeniodawcy realizujący zlecenia powinni zweryfikować uprawnienie do świadczeń – poprzez złożenie przez pacjenta oświadczenia w formie papierowej albo przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń. 

Wprowadzenie danych o realizacji do systemu eZWM  będzie możliwe w trybie wstecznym od 6 lutego 2022 r.

Źródło: Departament Informatyki

Wszystkie aktualności