Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla twórców oprogramowania świadczeniodawców

05-07-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje do konsultacji projekt dokumentacji interfejsu dostępowego (w załączeniu) z wykorzystaniem usług sieciowych, w oparciu o mechanizm WSBroker umożliwiający przekazywanie komunikatów sprawozdawczych i pobieranie informacji zwrotnych.

W ramach interfejsu planowana jest obsługa komunikatów sprawozdawczych i rozliczeniowych z obszarów:

  • POZ
  • świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych
  • zaopatrzenia w wyroby medyczne
  • refundacji leków
  • faktur zakupu leków
  • informacji o kolejkach oczekujących
  • obsługi faktur, rachunków, not

Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do dokumentacji do dnia 21 lipca 2019 roku, na adres e-mail: , w wersji elektronicznej edytowalnej, wpisując w treść maila „uwagi do projektu interfejsu".

Źródło: Departament Informatyki

Wszystkie aktualności