Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dotyczący kolejek oczekujących

30-07-2015

W nawiązaniu do opublikowanego komunikatu http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dotyczacy-kolejek-oczekujacych,6662.html, NFZ informuje że na środowisku testowym kolejek centralnych (KOLCE) uruchomiona została równolegle kolejna wersja usługi. Obecnie środowisko testowe obsługuje komunikaty dla wersji 2.0 oraz 2.2.

W załączeniu znajdują się aktualne pliki dotyczące opisu interfejsu, struktury komunikatów oraz definicji usług sieciowych. Dodatkowo załączone zostały projekty SoapUI, które mogą być pomocne w testowaniu.

Usługi testowe dostępne są pod adresami:

https://test-kolce.nfz.gov.pl/ws-broker-server-kolce-auth/services/Auth?wsdl

https://test-kolce.nfz.gov.pl/ws-broker-server-kolce/services/ServiceBroker?wsdl

 

Wykorzystanie opublikowanych usług pozwoli Świadczeniodawcom na automatyzację przekazywania danych w ramach obsługi kolejek oczekujących przy użyciu własnych aplikacji bez konieczności wykorzystywania aplikacji (AP-KOLCE) udostępnianej przez NFZ.

Udostępnione materiały pozwolą na wcześniejsze zapoznanie się z definicjami usług oraz na odpowiednie przygotowanie się producentów oprogramowania do integracji aplikacji Świadczeniodawców z usługami udostępnianymi przez NFZ.

Wszelkie uwagi i pytania dot. interfejsów można kierować pod adresem:

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności