Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dotyczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności

10-08-2015

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje,  że na wniosek p. Igora Radziewicza-Winnickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia (pismo z dnia 14 lipca 2015 r., znak: PLA.4600.135.2015.11.DJ), na członka Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności z prawem głosu został powołany prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar, Konsultant Krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności.

Wszystkie aktualności