Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

02-07-2008

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawienia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w załączeniu projekt zarządzenia).

Prosimy o zgłaszanie uwag drogą elektroniczną na adres .


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 2.07.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 8.08.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności