Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

03-07-2008

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne - Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki.

Prosimy o zgłaszanie uwag drogą elektroniczną na adres .


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 3.07.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 8.08.2008 r. Norbert Tyszka

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności